Viva je súčasťou nového slovenského unikátu

VIVA je súčasťou nového slovenského unikátu

Bratislavská mestská zóna Nové Nivy sa môže najnovšie pochváliť úctyhodným ocenením. Vynovený mestský blok získal jedinečný medzinárodný certifikát BREEAM Communities International na úrovni Excellent. Stupeň hodnotenia hovorí za všetko...


Túto formu ocenenia doteraz vo svete získalo len 13 (!) projektov. Možno teda povedať, že Nové Nivy patria do skutočnej svetovej top triedy.

Partnerstvo s HB Reavis

Sme veľmi radi, že sme opäť mohli priložiť ruku ku krásnemu, modernému a ekologickému dielu, akým Nové Nivy nepochybne sú. Vďaka dlhoročnému partnerstvu s developerom HB Reavis sme boli pri tomto projekte dodávateľom kúpeľňovej sanity a ďalšieho inštalačného príslušenstva.

Certifikát BREEAM

Certifikát BREEEAM Communities International je komplexným hodnotením nie jedného, ale celého súboru projektov na určitom súdržnom geografickom území. Dosah projektu sa posudzuje hneď z niekoľkých hľadísk, najdôležitejšími bodmi sú spoločenské a ekonomické faktory, možnosti bývania a občianskej vybavenosti, infraštruktúra, ale – prirodzene – tiež energetická efektivita a environmentálne aspekty.

Gratulujeme HB Reavis k oceneniu a veríme, že z novej mestskej zóny bude mať úžitok nielen bratislavský región, ale tiež celé Slovensko.

© vivask.sk 2024, beží na systéme sellio od vibration.sk